Tipo de cambio:
GBP 89.6712
USD 71.2298
EUR 80.2689
≡ Menu
Malaya Konushennaya, 10
Tamaño: 100
Camas: 6
de 4 200 RUB / noche
Naberezhnaya reki Moyki, 8
Tamaño: 80
Camas: 6
de 4 000 RUB / noche
Tamaño: 100
Camas: 6
de 4 500 RUB / noche
Nevsky, 79
Tamaño: 120
Camas: 6
de 4 000 RUB / noche
Tamaño: 100
Camas: 4
de 6 000 RUB / noche
Blohina, 13
Tamaño: 120
Camas: 3
Michurinskaya, 4
Tamaño: 190
Camas: 6
Naberezhnaya reki Moyki, 32
Tamaño: 80
Camas: 6
de 3 700 RUB / noche