Tipo de cambio:
GBP 84.8990
USD 65.6097
EUR 71.6458
≡ Menu
Malaya Konushennaya, 10
Tamaño: 100
Camas: 6
de 3 500 RUB / noche
Naberezhnaya reki Moyki, 8
Tamaño: 80
Camas: 5
de 3 000 RUB / noche
Tamaño: 85
Camas: 4
de 4 000 RUB / noche
Nevsky, 79
Tamaño: 120
Camas: 5
de 4 000 RUB / noche
Tamaño: 100
Camas: 7
Blohina, 13
Tamaño: 120
Camas: 3
Yahtennaya, 13
Tamaño: 115
Camas: 5
Michurinskaya, 4
Tamaño: 190
Camas: 6
Naberezhnaya reki Moyki, 32
Tamaño: 80
Camas: 4
de 3 000 RUB / noche