Tipo de cambio:
GBP 93.2330
USD 75.7499
EUR 82.2341
≡ Menu
Malaya Konushennaya, 10
Tamaño: 100
Camas: 6
de 2 500 RUB / noche
Naberezhnaya reki Moyki, 8
Tamaño: 80
Camas: 6
de 2 500 RUB / noche
Tamaño: 85
Camas: 6
de 3 000 RUB / noche
Nevsky, 79
Tamaño: 120
Camas: 6
de 2 500 RUB / noche
Tamaño: 100
Camas: 4
de 4 500 RUB / noche
Blohina, 13
Tamaño: 120
Camas: 3
Yahtennaya, 13
Tamaño: 115
Camas: 5
Michurinskaya, 4
Tamaño: 190
Camas: 6
Naberezhnaya reki Moyki, 32
Tamaño: 80
Camas: 6
de 2 500 RUB / noche