Exchange Rates:
≡ Menu
Kazanskaya st., 9
Square m:
Guests: 4
3 000 RUR / day Book
Bolshaya Morskaya st., 13
Square m: 150
Guests: 6
5 000 RUR / day Book
Vosstania st., 10
Square m: 120
Guests: 6
4 000 RUR / day Book
Naberezhnaya kanala Griboyedova st., 14
Square m: 52
Guests: 4
3 000 RUR / day Book
Marata st., 14
Square m: 45
Guests: 3
4 000 RUR / day Book
Millionnaya st., 11
Square m: 120
Guests: 7
4 000 RUR / day Book
Malaya Konushennaya st., 10
Square m: 100
Guests: 6
3 500 RUR / day Book
Moika riv. emb., 6
Square m: 85
Guests: 6
4 000 RUR / day Book
Moika st., 17
Square m: 65
Guests: 4
3 000 RUR / day Book
Nevsky, 23
Square m: 3
Guests: 6
4 000 RUR / day Book
Pirogova alley, 1
Square m: 70
Guests: 4
3 000 RUR / day Book
Puskinskaya st., 7
Square m: 64
Guests: 6
4 000 RUR / day Book